Thông tin chi tiết:
Đỗ Sơn Lâm
Hiệu trưởng Đỗ Sơn Lâm
Giới tính Nam
Trình độ Đại học Sư phạn Tiếng Anh
Điện thoại 0918.662.881
Email dosonlamntt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều