Thông tin chi tiết:
Lê Quốc Vụ Khanh
Phó Hiệu trưởng Lê Quốc Vụ Khanh
Giới tính Nam
Trình độ Đại học sư phạm Tiếng Anh
Điện thoại 0913.647.919
Email lequocvukhanhntt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều