Thông tin chi tiết:
Đoàn Thanh Ngọt
PHÓ HIỆU TRƯỞNG Đoàn Thanh Ngọt
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ Sinh học
Điện thoại 0918.124110
Email doanthanhngotntt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều