Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Giàu
PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thanh Giàu
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Email nguyenthanhgiauntt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều