Gương sáng

Em Huỳnh Trung Hớn học sinh lớp 11CA

- 2 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi (2020 – 2021, 2021 – 2022).

- Năm học 2020 – 2021 tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải Nhì và được chọn vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi vòng Quốc gia năm 2021; tham gia cuộc thi đai sứ văn hóa đọc đạt giải Ba.  

- Năm học 2021 – 2022 tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải Nhất.

- Trong 2 năm học tại trường em có nhiều cống hiến cho hoạt động của Đoàn thanh niên CSHCM và phong trào thanh niên.