Tiết học và hoạt động ngoài giờ lên lớp chung cho toàn khối
 Năm học 2007 - 2008


Tháng

Chủ đề

Khối 12

Khối 11

Khối 10

9/2007

Thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Vai trò của TN trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Thi hùng biện về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Vị trí vai trò của người thanh niên học sinh trong thời kỳ CNH-HĐN.

10/2007

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

Tiểu phẩm về tình bạn, tình yêu.

Vẻ đẹp trong tình bạn, tình yêu, hát về tuổi 17.

Hội thi "Những người bạn gái đáng mến". Thi ứng xử linh hoạt giải quyết tình huống trong giao tiếp.

11/2007

Thanh niên với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Những kỷ niệm về thầy cô và mái trường.

Giao lưu với các thầy cô giáo - phát huy truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Hát về thầy cô và mái trường.

Giao lưu với học sinh tiêu biểu của trường.

Hát về thầy cô và mái trường.

12/2007

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của thanh niên. Thi tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự.

Giao lưu với CBCS QĐNDVN - Tìm hiểu hoạt động xây dựng của quận Hoàn Kiếm.

Hát về anh Bộ đội.

Thanh niên và phòng chống tệ nạn xã hội.

Thanh niên và bảo vệ môi trường. Hát về Anh bộ đội.

01/2008

Thanh niên với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Thanh niên các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Tuổi trẻ với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - tiểu phẩm. Những bài dân ca các dân tộc Việt Nam .

Hội thi thời trang dân tộc.

Hội thi: Nét đẹp văn hóa tuổi thanh niên.

02/2008

Thanh niên với lý tưởng cách mạng.

Lý tưởng của TN trong thời đại mới. Giao lưu với các đảng viên của trường.

Lý tưởng và mơ ước của Thanh niên. Văn nghệ: Mừng đảng - Mừng xuân.

Tình hình phát triển KT-XH của quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội. Ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam.

03/2008

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp.

Lựa chọn ngành nghề.

Tương lai là ở bạn.

Giới thiệu các ngành nghề.

Rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp.

Thi tìm hiểu các ngành nghề.

04/2008

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Việt Nam trong khối ASEAN

Tiểu phẩm về tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Thi tìm hiểu về Việt Nam và Liên hiệp quốc.

Bài ca các dân tộc trên thế giới.

Ý nghĩa hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ô chữ hòa bình.

Văn nghệ, thời trang các dân tộc trên thế giới.

05/2008

Thanh niên với Bác Hồ

Tình cảm Bác Hồ dành cho tuổi trẻ văn nghệ Tháng 5 nhớ Bác Hồ.

Thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Văn nghệ "Thanh niên với Bác Hồ".

Tìm hiểu công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc. Bài ca dâng Bác