Áp dụng từ ngày 01-12-2014

THỨ

TIẾT

PHÒNG 12

PHÒNG 13

PHÒNG 14

PHÒNG 15

PHÒNG 16

PHÒNG 17

PHÒNG 18

PHÒNG 21

PHÒNG 22

2

2

Giàu H 12CA

NHỎ 11C1

Nghĩa 12C2

DƯỠNG    11C3

K.Oanh 12C4

Thật 12C5

Hùng(Lí) 12C6

Huyền 12C7

TÀI AV                   11C8

3

4

Châu 12CA

TÀI AV                 11C3

Nhung 12C5

Giàu H 12C6

Dưỡng 12C7

THẬT               11C8

5

 

 

 

 

3

2

 

Giàu H 12C1

Thật 12C2

Cảnh 12C3

PHƯƠNG 11C4

HUYỀN       11C5

Hùng T 12C6

TÀI H               11C7

Châu 12C7

3

Khanh T 12CA

4

Khanh 12C1

CHÂU                 11C2

DƯỠNG 11C5

HUYỀN                     11C3

Diễm 12C2

5

Nhung 12C3

 

 

 

4

2

TRÂN           11CA

Diễm  12C1

HUYỀN              11C2

Lâm 12C3

Lắm 12C4

Phương 12C5

LÀNH    11C6

Khanh T 12C7

 

3

Quyết 12C1

CẢNH         11C8

4

DƯỠNG         11CA

LÀNH                  11C2

Huyền 12C3

Sơn 12C4

TRÂN   11C5

5

 

Nhung 12C7

5

2

HÙNG T             11CA

Dưỡng 12C1

Trân 12C2

CẦN                         11C3

Tài AV 12C4

Sơn 12C5

THẬT               11C6

PHÚC                      11C7

LÀNH                11C8

3

4

HUYỀN              11C1

Lành 12C2

CHÂU               11C4

Trân 12C5

CƯỜNG          11C6

Diễm 12C4

5

 

 

 

 

6

2

Hùng L 12CA

SƠN                  11C1

PHÚC               11C2

Y.Oanh 12C3

THẬT                11C4

NHỎ        11C5

CẦN              11C6

TÀI AV                 11C7

Cường 12C6

3

4

Thật 11CA

CƯỜNG               11C1

 

LÀNH               11C4

SƠN                      11C7

Diễm 12C6

5